Представяне  


 

 

Този сайт е предназначен за братята, сестрите и приятелите на Успенците, които биха желали да опознаят малко повече мисията им на Изток и реалността на църквата от Източен обряд.

Впрочем той се обръща по особен начин към братята и сестрите от конгрегацията на Успенците, които работят на Изток, имайки за цел да се превърне в място на обмяна на информация и взаимно споделяне.

Да се опознаем и да накараме да ни         опознаят,   за да живеем и да помогнем на цялата Августино-Успенска конгрегация да диша с двата бели дроба на църквата, ето това е приносът, който бихме желали да дадем, съзнавайки в същото време нашите граници.

Благодарим на всички тези, които могат да ни помогнат чрез тяхното съдействие, съвети, забележки и приятелство.

Ето адресът ни за връзка: aa_plovdiv@hotmail.com

Ако искате да бъдете в течение за новостите в сайта, изпратете ни имейл на горепосочения адрес и отбележете като тема: assomption orient

Благодарим

Успенците от Пловдив 

HOME