Споделена святост

 

Можем ли да продължим да работим както сме го правили досега, да разпостраняваме универсалния католическия дух, отворен към всички народи, всички традиции и обичаи? Мисля, че да, Отче, да въпреки всички трудности

(Павел Джиджов)

Празникът на нашите трима мъченици наближава и още веднъж сме приканени да размислим върху смисъла на тяхното свидетелство, върху значимостта на това събитие днес за цялата конгрегация на Августино-Успенците.
Пътят на светостта не е самотен път, но по-скоро се вписва в една дълга история, където благодатта на Бог се разкрива в нашите отношения, чрез местата и хората, които подготвят пътя пред нас, които ни показват посоката.
Не можем да разберем свидетелството за силната вяра на тримата ни български свещеници, Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков, без да не си спомним всички монаси и монахини, които са ги предшествали и които са създали благоприятни условия за усилване на вярата им.
Празникът на 13 ноември ни приканва да разширим хоризонта си.Трябва да признаем, че мисията на Изток е плодът от саможертвата на много свещеници и монахини( първо идващи от Франция, после от Лионската провинция, която излезе извън границите на Франция) и че тази мисия в Източна Европа продължава историята си благодарение на Френската провинция.
Все пак тримата ни свещеници мъченици ни карат да се вгледаме още по-внимателно.
Не можем да забравим в този момент Успенците от Африка. Мислим по-специално за нашите братя от република Конго. Сред тях има такива, които в постолата си рискуваха и все още днес продължават да рискуват живота си; има и такива, които лежаха по затворите и бяха бити от полицията. Така също историята на Успенците от Южна Америка пази спомена за братята, които лежаха в затвора заради вярата си. Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков ни приканват да посеем универсалния католическия дух, отворен за всички народи
Те подкрепят нашите братя, които създават общност във Филипините и по-точно в Того.Те подкрепят и по-особен начин братята ни във Виетнам.
Тези трима свещеници са жив извор на единство и общение за цялото семейство на Успенците.
Можем да направим от 13 ноември празник на паметта на Успенците, за да запазим спомена за мисионерския ни дух, този дух, който ни кара да бъдем там, където Бог е забравен от човека, а човекът е заплашен като образ на Бога.(Правило за живот, гл.4)
Присъствието на тримата ни свещеници мъченици сред нас е жив извор, от който ние можем да черпим сила, смелост и вяра, необходими ни, за да продължим да бъдем основатели и свидетели на Христос в света.
Техните лица ни напомнят лицата на всички народи, лицата на всички братя, сестри и миряни, които в историята на нашата конгрегация отдадоха и продължават да отдават живота си за общото благо, за идването на Царството Божие.
Честит празник на всички вас, братя, сестри и приятели на Успенското семейство.
 

Честит празник на всички вас, братя, сестри, приятели на успенското семейство
Многая лета


Общността на сестрите и братята от Пловдив.
 

HOME