21 НОЕМВРИ: НИЕ, БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ, ИЗПРАТЕНИ НА МИСИЯ В ИЗТОК, БЛАГОДАРИМ НА НАШИЯ СВЕЩЕНИК ОСНОВАТЕЛ.


На 21 ноември 2005 ще се навършат 125 години от рождението на нашия почитан основател отец Еммануел Далзон.


Мисията държи появата си на Пии девети. Леон триинаисети, категорично я утвърждава. През месец юни 1862 г. По време на първата голямо поклонение, което трябваше да остави начало на българското движение и да стане причина за толкова красиви и невероятни проявления на вярата, па време на тези тържествени аудиенция, на която нашия отец беше много горд да престави толкова отдадени свещеници, начало на които беше мъдрият епископ монсеньор Плантиер, великият Пии девети обръщайки се към нашия храбър основател му казва за голямо учудване на всички: Благославям делата ви от Изтока и Запада.
Тогава имахме само две скромни общества на Запад и нищо на Изток.
Какво искаше да каже Светия Отец? Една дадена аудиенция, без да е била поискана, обясни тои на другия ден тайната.
Белгарското движение тревожеше негово преосвенщенсво той нямаше нито хора, нито пари, за гопокрепи, затова посочи отец Далзон...
Отец Ф. Пикард
Мисията от Изтока 1896

Исторята за появата на мисията в Изтока ни разкрива много неща за широкия кръгозор на нашия основател.
Тои не възнамеряваше да формира мисията в Изтока и да започне работа с малката си конгрегация за великата кауза за единството на църквата.
В основата за реализирането на Мисиятя в Изтока беше желанието да приеме думите на някой Друг, който поставия под съмнение неговите собствени думи.
Отец Далзон имаше куража и скромността да се остави да се води реалността.
Той можа да разпознае в думите на Пии девети, Божиятя волия за неговия живот.
В нашия живот Бог присъства и ни говори, ни задава въпроси. Трябва да се научим да слушаме и да се оставим да действа в нас неговото слово.
Много пъти, ние Братята и сестрите от успенското семейство бяхме прканени да се върнем към корените, към происхода на нашите религиозни общества.
В основата на всичко със сигурност е примерния живот на нашия свещеник основател.
Като духовни братя и сестри, ние искаме да приложим на практика неговия пример, и същата духовно отвореност, искаме да продължим да осъществяваме проекта за любов който Господ е поверил на успенското семейство от Изтока.
Като благодарим на Господ за духовното покровителство на Отец Далзон, ние го молим също, чрез думите на Светия Пии девети да продалжи да благославия нашата дейност в Изтока и Запада.
Честит празник на всички братя и сестри от успенското семейство сърдечни поздрави
 

Общността на сестрите и отците от Пловдив.
 

Home