13 ноември. Празника на българските свъщеномъченици успенци

 

Придобийте за нас с молитвата си благодатта да останем верни на Христос и на Църквата във всекидневния си живот, когато дойде моментът

Тази молитва на Отец Камен Вичев може да бъде, въведение за годишното размишление, което ще ни приготви за празника на нашите блаженомъченици.

Думите на Отец Камен са, и днес, много актуални. Да бъдем верни във всекидневния ни живот на Христос и на Църквата не е възможно без помощта на Божията благодат , която е един подарък, който можем да придобием само чрез молитвата, особено с ходатайството на молитвата на нашите братя.

"Придобийте за нас с молитвата си..."

Отец Камен съзнаваше собствената си човешка слабост и знаеше също , че християнското свидетелство е плодът на една вяра закалена във всекидневния живот. Това свидетелство не е едно изключително действие, дори не е човешки героизъм.
Обратно. Исус Христос ни прави достойни да бъдем свидетели всеки ден, в нашето обикновено битие.

Тази година благодатта на Господа ни е достигнала чрез различни събития, които са белязали всекидневния ни живот.
Източната традиция и историята на нашите блаженомъченици беше занесена на френска земя от Отец Петър чрез духовното упражнение което той проповядва на сестрите Облакти през месец юли. Но още по-важно беше пътешествието на Отец Петър в Африка където проповядва за източната традиция на нашите братя и сестри от
Мадагаскар.

По същото време в Пловдив се събраха около тридесет отци и сестри на успенското семейство, за да участват на една сесия посветена на Мисията на Изток и на интернационалността. От 25 август до 15 септември братята успенци и сестрите облатки пристигнали от всички страни на света, научиха за богатството и сложността на Източната Традиция.

Едно силно време за да се опознаем, да се молим заедно, да споделим нашия опит и нашето братство.
Сърдечно благодарим на всички участващи на тази сесия, дошли в България, за да открият местата, по които са живяли нашите трима блажени свъщеномъченици българи успенци. Ние ще запазим за дълго време спомена от тази среща.
Както всички знаят, християнската памет не е само спомена на миналото , но, също така, е един начин чрез който ние да приведем миналото в настоящето за да получим своята жизнена сила

"Придобийте за нас с молитвата си..."

Тези думи с голяма сила достигат до нас днес.


Затова можем да се молим с тези думи на нашите трима блажени мъченици Павел Джиджов, Камен Вичев и Йосафат Шишков, защото това, което те са поискали , може да се реализира в живота на всичките братя и сестри на успенското семейство.

Честит Празник

Общност на сестрите и отците успенци от Пловдив
 

HOME